Transparència, Accés a la Informació Pública i Normes de Bon Govern, com eixos fonamentals de la nostra acció política municipal.
Contractes i Convenis

Contractes Menors
Contractes Negociats
Contractes Oberts

Adhesió a contractes de la Central de Compres de l'Associació Catalana de Municipis
(Compra agregada)