Subvencions i ajudes

Última actualització: 14/11/2018

SUBVENCIONS REBUDES PER L'AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA DURANT EL 2018
Descripció de l'actuació Organisme que dona la subvenció Import
Coberta del cementiri municipal Diputació de Girona 44.713€
Fons subvenció (Cooperació Econòmica)
Neteja viària
Diputació de Girona 46.680€
Fons subvenció (Cooperació Cultural)
Festes i actes culturals
Diputació de Girona 8.238€
Fons subvenció (neteja camins) Diputació de Girona 1.000€
Fons subvenció (Noves Tecnologies) Diputació de Girona 1.141,25€
Despeses funcionament consultori municipal Dipsalut 1.739,05€
Activitats promoció salut Dipsalut 1.215,62€
Fira Balcó de l'Empordà Diputació de Girona 1.300€
Participació ciutadana Diputació de Girona 4.309,27€
Pla a l'Acció: Canvi Làmpades per lluminàries led Enll.Públic Diputació de Girona 15.000€
Pla a l'Acció: Comptabilitat energètica Diputació de Girona 972€
Control de plagues Diputació de Girona 670,29€

 

Feu clic aquí si voleu veure les subvencions rebudes i concedides per l'Ajuntament en anys anteriors.