Subvencions i ajudes

Última actualització: 28/01/2019

SUBVENCIONS REBUDES PER L'AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA DURANT EL 2018
Descripció de l'actuació subvencionada Organisme que dona la subvenció Import
Coberta del cementiri municipal Diputació de Girona 44.713 €
Fons subvenció (Cooperació Econòmica)
Neteja viària
Diputació de Girona 46.680 €
Fons subvenció (Cooperació Cultural)
Festes i actes culturals
Diputació de Girona 8.238 €
Fons subvenció (neteja camins) Diputació de Girona 1.000 €
Fons subvenció (Noves Tecnologies) Diputació de Girona 1.141,25 €
Despeses funcionament consultori municipal Dipsalut 1.739,05 €
Activitats promoció salut Dipsalut 1.215,62 €
Fira Balcó de l'Empordà Diputació de Girona 1.300 €
Participació ciutadana Diputació de Girona 4.309,27 €
Pla a l'Acció: Canvi Làmpades per lluminàries led Enll.Públic Diputació de Girona 15.000 €
Pla a l'Acció: Comptabilitat energètica Diputació de Girona 972 €
Control de plagues Diputació de Girona 670,29 €

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L'AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA DURANT EL 2018
Beneficiari Subvenció Import
Escola Martí Inglés Subvenció ampliacio fons bibliografic i millora de l'us de les noves teconologies 3.300,00 €
Famílies del poble amb fills/es que estudien secundària Subvenció llibres curs escolar 2018-2019 1.738,96 €
Associació 4 potes de Palau-saverdera Ajut econòmic tasques protecció animals 600,00 €
Associació musical Vibrasons Subvenció associació 2018 500,00 €
Associació de veins de Palau-saverdera Subvenció associació 2018 500,00 €
Associació de la Tercera Edat Subvenció associació 2018 500,00 €
Associació 4 potes de Palau-saverdera Subvenció associació 2018 500,00 €
Fundacio Catalana de l'Esplai Ajut assistència Casal d'estiu 150,00 €

Feu clic aquí si voleu veure les subvencions rebudes i concedides per l'Ajuntament en anys anteriors.