Modificacions de pressupost 2019

Última actualització: 06/06/2019

Trobareu a continuació una taula amb totes les modificacions que s'han fet en el pressupost del 2019.

excel_icon.png

Expedients de modificació de crèdit que es troben en tramitació
A 6 de juny de 2019 no s'està tramitant cap expedient de modificació de crèdits.