Modificacions i Execució Trimestral Pressupost 2017

Última actualització: 14/12/2017

Estat d'execució del pressupost. Primer trimestre 2017
Estat d'execució del pressupost. Segon trimestre 2017
Estat d'execució del pressupost. Tercer trimestre 2017

 

Modificacions del pressupost de l'exercici 2017
1.- Expedient de modificació de crèdit 01/2017. Incorporació de romanents
2.- Expedient de modificació de crèdit 02/2017
3.- Expedient de modificació de crèdit 03/2017
4.- Expedient de modificació de crèdit 04/2017
5.- Expedient  de modificació de crèdit 05/2017
6.- Expedient de modificació de crèdit 06/2017
Aquesta modificació va quedar suspesa per acord de Ple de 26 d'octubre de 2017
7.- Expedient de modificació de crèdit 07/2017
8.- Expedient de modificació de crèdit 08/2017
9.- Expedient de modificació de crèdit 09/2017
10.- Expedient de modificació de crèdit 10/2017
11.- Expedient de modificació de crèdit 11/2017
12.- Expedient de modificació de crèdit 12/2017
13.- Expedient de modificació de crèdit 13/2017
14.- Expedient de modificació de crèdit 14/2017
15.- Expedient de modificació de crèdit 15/2017
16.- Expedient de modificació de crèdit 16/2017
17.- Expedient de modificació de crèdit 17/2017