Pla de Tresoreria 2018

Última actualització: 13/03/2018

Trobareu a continuació una taula resum del flux de tresoreria de l'Ajuntament de Palau-saverdera per a l'exercici 2018.

Si voleu consultar com s'han calculat els imports que apareixen en aquesta taula, podeu descarregar-vos aquí el document comptable amb tots els detalls.

 Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final
Gener 690.889 89.496,67 172.866,3 607.519,37
Febrer 607.519,37 129.086,48 152.002,14 584.603,71
Març 584.603,71 57.395,41 106.701,25 535.297,87
Abril 535.297,87 75.333,8 119.490,92 491.140,75
Maig 491.140,75 23.618,69 117.812,56 396.946,88
Juny 396.946,88 358.377,79 122.306,71 633.017,96
Juliol 633.017,96 31.695,56 121.045,86 543.667,66
Agost 543.667,66 29.912,81 103.310,27 470.270,2
Setembre 470.270,2 24.188,4 110.832,39 383.626,21
Octubre 383.626,21 73.650,67 127.505,02 329.771,86
Novembre 329.771,86 31.101,7 102.904,13 257.969,43
Desembre 257.969,43 31.101,7 229.433,27 59.637,86