Ofertes de Treball Municipal

Última actualització: 06/06/2018

Oferta d'ocupació pública 2018
13/04/2018 Decret d'aprovació d'oferta d'ocupació pública 2018
24/04/2018 Anunci d'exposició al públic de l'oferta d'ocupació pública 2018
1/06/2018

Anunci al BOP d'aprovació de les bases i de la convocatòria d'un procés selectiu per cobrir una plaça d'administratiu-iva (grup C1), adscrita a l'àrea de Recaptació de l'Ajuntament de Palau-saverdera.

News.png

06/06/2018

Amb l'anunci que ha sortit publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha quedat oberta la convocatòria per cobrir una plaça d'adminstratiu-iva (C1), adscrita a l'àrea de Recaptació de l'Ajuntament de Palau-saverdera. En el cas que estigueu interessats, teniu fins el 26 de juny per presentar les vostres sol·licituds.

 

Presentació de sol·licitud per internet
Us heu de descarregar la sol·licitud que trobareu aquí, emplenar-la, signar-la electrònicament (és recomanable que no intenteu signar directament des del navegador) i adjuntar-la a la instància genèrica dels tràmits online de l'Ajuntament. Trobareu aquí la instància genèrica, a la qual haureu d'adjuntar la sol·licitud i la resta de documents, abans de fer l'enviament per internet.

 

Presentació de la sol·licitud presencialment
La sol·licitud i tots els documents que l'acompanyen s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Palau-saverdera o en qualsevol dels llocs als quals fa referència l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L'horari d'atenció al públic de l'Ajuntament de Palau-saverdera (c/Nou, 15 / 972 55 23 37) és de dilluns a divendres, de 8h a 14h; i els dilluns, de 16.30h a 19h.
Si presenteu la sol·licitud a les dependències de l'Ajuntament de Palau-saverdera, us haureu d'adreçar l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que trobareu a la primera planta. Allà us entregaran una sol·licitud en paper, en el cas que sigui necessari.
Caldrà signar la sol·licitud en el mateix moment de fer la presentació, prèvia identificació davant del funcionari que us atendrà.

 

Presentació per correu certificat
En el cas que s’opti per la presentació de la sol·licitud per correu certificat (presentat en sobre obert per ser segellat pel funcionari de Correus abans de la seva certificació), o per la seva presentació davant una altra administració, caldrà que es comuniqui per correu electrònic abans de la finalització del termini de presentació de sol·licitud a l’adreça secretaria@palau-saverdera.cat.