Massa Salarial del Personal Municipal

Última actualització: 23/05/2019

Exercici 2019

Aquí podreu veureu què cobren els treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Palau-saverdera. Tal com mostren les taules següents, quan es va fer l'aprovació del pressupost de l'exercici en curs es va preveure una massa salarial de 355.173,85€. Un cop aplicades les modificacions derivades de l'entrada en vigor del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, la massa salarial del personal de l'Ajuntament s'ha situat en 376.871,80€.

Per poder adaptar el pressupost a les disposicions del Reial Decret, es va tramitar la Modificació de Pressupost MC 02/2019.

excel_icon.png


Exercicis anteriors

Retribucions del personal municipal de l'exercici 2018
Retribucions del personal municipal de l'exercici 2017
Retribucions del personal municipal de l'exercici 2016