Relació de Llocs de Treball (RLT)

Última actualització: 20/02/2019

2019 Modificació 1/2019 de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palau-saverdera. Fa referència a les feines adminstratives de suport al dispensari mèdic i a la plaça d'administratiu-iva de l'àrea d'Alcaldia, que passa a ser d'auxiliar administratiu-iva de l'àrea de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. File_PDF_Acrobat.png
2018 Modificació 1/2018 de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palau-saverdera, pel que fa a la jornada ordinària de treball. File_PDF_Acrobat.png
2017 Modificació 3/2017 de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palau-saverdera, de reordenació de diferents aspectes inclosos en la relació de llocs de treball, relatius a: la jornada i horaris; les vacances i assumptes personals; i les funcions assignades a cada lloc de treball. File_PDF_Acrobat.png
Modificació 2/2017 de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palau-saverdera, relativa a l'agutzil File_PDF_Acrobat.png
Modificació 1/2017 de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palau-saverdera, relativa al lloc de treball d’administratiu de la Unitat de transparència File_PDF_Acrobat.png
2016 Modificació 2/2016 de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palau-saverdera File_PDF_Acrobat.png
Modificació 1/2016 de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palau-saverdera File_PDF_Acrobat.png
2015 Proposta d'Alcaldia Presidència per deixar sense efecte el nomenament de Tresorer en un regidor i de disposar de l'exercici transitori de les funcions de tresoreria a càrrec del secretari-interventor municipal File_PDF_Acrobat.png
Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Palau-saverdera d'acord amb la plantilla de personal i pressupost de l'exercici 2015 File_PDF_Acrobat.png