Execució trimestral del pressupost 2019

Última actualització: 30/04/2019

Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'Ajuntament.

No s'han tingut en compte els ingressos i despeses que provenen d'exercicis anteriors i que s'han fet efectius aquest any 2019. Si us interessa conèixer tots els detalls, podeu consultar l'informe d'intervenció d'execució del pressupost corresponent a cada trimestre de l'any en curs, que trobareu més avall.

Si us voleu descarregar la taula, podeu fer clic aquí.

Informe d'intervenció d'estat d'execució del pressupost. 1T 2019