Cost efectiu dels serveis 2016

Per Decret d'Alcaldia de 31 d'octubre de 2017 es va aprovar el cost efectiu dels serveis que va prestar l'Ajuntament durant el 2016.

Podeu consultar aquí l'expedient sencer de l'aprovació del cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament durant el 2016.

A les següents taules-resum trobareu els costos associats a cada servei, segons es desprèn dels informes que trobareu si feu una consulta a l'expedient.

PROGRAMA DESCRIPCIÓ TIPUS DE GESTIÓ COST EFECTIU
Taula resum del cost efectiu dels serveis de prestació obligatòria de l'any 2016
165 Enllumenat públic Gestió directa 140.566,87€
164 Cementiri Gestió directa 3.896,59€
1321 Recollida de residus Gestió directa i concessió 74.213,89€
163 Neteja viària Gestió directa i concessió 79.863,71€
1532 Pavimentació vies públiques Gestió directa 263.618,02€
1623 Tractament de residus Gestió comarcal 53.524,70€
231 Serveis socials Gestió comarcal 12.800,00€
342 Instal·lacions esportives Gestió directa 91.519,53€
171 Parc públic Gestió directa 27.383,74€
1622 Gestió de residus sòlids urbans Gestió directa i concessió 32.659,90€

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓ TIPUS DE GESTIÓ COST EFECTIU
Taula resum del cost efectiu dels serveis de competències pròpies de l'any 2016
151 Urbanisme Gestió directa 82.649,40€
45 Infraestructures Gestió directa 126.168,64€
432 Promoció turística Gestió directa 16.234,40€
333/330 Equipaments culturals Gestió directa 50.158,44€
320 Centres educatius Gestió directa i concessió 187.681,40€
130 Noves tecnologies Gestió directa 34.650,86€

 

Feu clic aquí si voleu veure el cost efectiu del serveis del 2015