Cost efectiu dels serveis 2017

Última actualització: 23/01/2019

A les següents taules-resum trobareu els costos associats a cada servei, segons es desprèn dels formularis enviats al Ministeri d'Hisenda:

PROGRAMA DESCRIPCIÓ TIPUS DE GESTIÓ COST EFECTIU
Taula resum del cost efectiu dels serveis de prestació obligatòria de l'any 2017
165 Enllumenat públic Gestió directa 137.268,33€
164 Cementiri Gestió directa 7.615,55€
1621 Recollida de residus Gestió directa i concessió 73.143,67€
163 Neteja viària Gestió directa i concessió 79.881,10€
1532 Pavimentació vies públiques Gestió directa ----€
1623 Tractament de residus Gestió comarcal 61.119,12€
231 Serveis socials Gestió comarcal 15.133,15€
342 Instal·lacions esportives Gestió directa 101.396,94€
171 Parc públic Gestió directa 42.357,81€
1622 Gestió de residus sòlids urbans Gestió directa i concessió 35.987€

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓ TIPUS DE GESTIÓ COST EFECTIU
Taula resum del cost efectiu dels serveis de competències pròpies de l'any 2017
151 Urbanisme Gestió directa 90.276,83€
45 Infraestructures Gestió directa 158.532,15€
432 Promoció turística Gestió directa 29.562,14€
333/330 Equipaments culturals Gestió directa 43.202,75€
320 Centres educatius Gestió directa i concessió 199.046,41€
130 Noves tecnologies Gestió directa ----€

 

Feu clic aquí si voleu veure el cost efectiu del serveis d'anys anteriors.