Convenis

Última actualització: 24/04/2019

Feu clic aquí per accedir al Registre Públic de Convenis.

DATA DESCRIPCIÓ DOCUMENT
Convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2019
15/04/2019 Conveni per a la reversió de l’adjudicació a favor de l’Ajuntament de les finques registrals 3470 i 3471, acorda per XALOC en l’expedient executiu núm. 156245 seguit contra Mas Isaac Properties SL (MIPSL).
Codi Registre públic de convenis: 2019/11/0132
File_PDF_Acrobat.png
14/03/2019 Conveni entre l'Ajuntament i la Comunitat de Propietaris del complex immobiliari Sun Village, destinat a resoldre per la via convencional les reclamacions de responsabilitat patrimonial, així com els corresponents recursos contenciosos adminstratius.
Codi Registre públic de convenis: 2019/11/0104
File_PDF_Acrobat.png
15/01/2019 Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments inicialment interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà
Codi Registre públic de convenis: PENDENT
15/01/2019

Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments inicialment interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà
Codi Registre públic de convenis: PENDENT

 

DATA DESCRIPCIÓ DOCUMENT
Convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2018
17/12/2018 Conveni de reconeixement de transmissió, segregació i inscripció registral d'una finca (terreny de la depuradora)
Codi Registre públic de convenis 2018/11/1593
 
File_PDF_Acrobat.png
28/06/2018 Conveni marc amb el Consell Comarcal per a la construcció del centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà (certificat d'adhesió al conveni) File_PDF_Acrobat.png
31/05/2018

Conveni amb la Diputació de Girona per adherir la biblioteca pública Isidre Macau de Palau-saverdera a la Xarxa de Punts d'Informació i Lectura (XPIL)
Codi Registre públic de convenis: 2018/11/0101

10/05/2018 Conveni de col·laboració per organitzar el Casal d'estiu 2018 entre l'Ajuntament de Palau-saverdera i la Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai)
Codi Registre públic de convenis: 2018/11/0109
File_PDF_Acrobat.png
12/01/2018

Conveni marc referent a les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de plans locals de joventut i pla comarcal de joventut on es troben inclosos els ajuntaments menors de 20.000 habitants, que han sol·licitat finançament en polítiques de joventut recollides al contacte programa 2016-2019 en assumptes de serveis socials, altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat del departament de treball, afers socials i famílies.

File_PDF_Acrobat.png
8/01/2018 Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments inicialment interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà
Codi Registre públic de convenis: 2018/11/0036
8/01/2018

Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments inicialment interessats per a la realització del Programa Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà
Codi Registre públic de convenis: 2018/11/0034

 

DATA DESCRIPCIÓ DOCUMENT
Convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2017
22/11/2017 Cessió d'instal·lacions i traspàs del projecte i permisos i servitud de pas sobre terrenys a favor d'Endesa Distribució Elèctrica SL (carrer Mas Ventós).
Codi Registre públic de convenis: 2017/11/0575
10/11/2017 Conveni d'ocupació de terreny per a centre de transformació (CT nº69644), constitució de servitud d'energia elèctrica a favor d'Endesa Distribució Elèctrica SL Unipersonal (estació transformadora de Can Lluent).
Codi Registre públic de convenis: 2017/11/0574
20/10/2017 Conveni d'ús entre l'Ajuntament de Palau-saverdera i la Cooperativa Agrícola de Palau-saverdera SCCL per la restauració i conservació d'edificis de valor patrimonial i cultural.
Codi Registre Públic de convenis: 2017/11/0239
6/10/2017 Conveni Servei de Control de Mosquits-Ajuntament de Palau-saverdera
Codi Registre Públic de convenis: 2017/11/0173
22/05/2017

Títol de constitució d'un dret real d'aprofitament parcial amb finalitat de custòdia del territori a la finca de Puig de Llorí (torre nidificació xoriguer petit)
Codi Registre públic de convenis: 2017/11/0094

28/04/2017

Conveni entre l'Ajuntament de Palau-saverdera i Fundesplai per a la realització del casal d'estiu 2017
Codi Registre Públic de convenis: 2017/11/0158

 

 

DATA DESCRIPCIÓ DOCUMENT
Convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2016
27/12/2016 Conveni amb Mediamarkt Girona per compra-venda a crèdit
20/12/2016 Conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la delegació del servei de recollida d'animals domèstics abandonats i la gestió i control de les colònies de gats
03/11/2016
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Palau-saverdera per a la prestació del servei de comptabilitat energètica.
27/05/2016

Contracte de Patrocini i Col·laboració entre Tast Barcelona S.L. i l'Ajuntament de Palau-saverdera.

21/04/2016
Conveni entre Fundesplai i l'Ajuntament de Palau-saverdera per la gestió del Casal d'estiu 2016
15/04/2016
Conveni entre Agustí Masoliver i l'Ajuntament de Palau-saverdera pel desistiment del recurs d'apel·lació interposat per les obres del carrer Mas Ventós
27/01/2016
Conveni Marc entre l'Associació ECO8 Construcció Sostenible i l'Ajuntament de Palau-saverdera.

 

DATA DESCRIPCIÓ DOCUMENT
Convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant el 2015
30/12/2015
Conveni de cessió a temps parcial i amb caràcter temporal d'una empleada de l'Ajuntament, per a donar suport a les tasques administratives de la Mancomunitat Intermunicipal d'aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Pedret i Marzà.
23/12/2015 Conveni signat entre l'Ajuntament de Palau-saverdera i una particular sobre la inexecució d'una sentència
26/11/2015
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Palau-saverdera i l'Associació ADRINOC per al finançament de l'Associació ADRINOC per dur a terme el Programa LEADER pel període 2014-2020.
17/11/2015
Proposta de l'Alcaldia-Presidència, d'adhesió a la tarifa simplificada creada a l'empara del conveni subscrit entre l'ACM, la FMC i l'SGAE.
17/11/2015 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palau-saverdera i HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible.
12/11/2015
Conveni de col·laboració entre Hermes Comunicacions S.A. i l'Ajuntament de Palau-saverdera.
19/08/2015 Proposta de l'Alcaldia-Presidència d'adhesió de l'Ajuntament de Palau-saverdera
a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)
13/08/2015
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Palau-saverdera per a la gestió del servei de Menjador Escolar a l'Escola Martí Inglés, de Palau-saverdera.
22/05/2015
Concessió Aula de Música, Associació Musical Vibrasons.
11/03/2015
Conveni d'encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de Salut Pública de competència municipal entre Departament de Salut i Ajuntament de Palau-saverdera.

Feu clic aquí si voleu veure convenis signats per l'Ajuntament de Palau-saverdera abans del 2015.