Transparència, Accés a la Informació Pública i Normes de Bon Govern, com eixos fonamentals de la nostra acció política municipal.
Acció de govern i normativa

Acció de govern

Normativa, plans i programes

Urbanisme