Resolucions i decrets 2018

Última actualització: 04/01/2019

Decrets i resolucions de desembre de 2018

Data Número de decret Descripció
28/12/2018 2018DECR000441 PRÒRROGA AMPLIACIÓ TERMINI DOCUMENTACIO REQUERIDA PLA PARCIAL SUD-3
21/12/2018 2018DECR000440 ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE 27 DE DESEMBRE
21/12/2018 2018DECR000439 COST EFECTIU SERVEIS EXERCICI 2017
21/12/2018 2018DECR000438 APROVACIÓ MODIFICACIÓ CRÈDITS 2018-17 (TRANSF.PARTIDES)
20/12/2018 2018DECR000437 APROVACIÓ DESPESES FASE P-R (P/2018/3)
19/12/2018 2018DECR000436 AMPLIACIÓ DE TERMINI PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ PARTICULAR
19/12/2018 2018DECR000435 APROVACIÓ MC 2018-16 (GENERACIO CREDIT PER INGRES)
18/12/2018 2018DECR000434 ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 21 DE DESEMBRE DE 2018
18/12/2018 2018DECR000433 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UNA EMPLEADA MUNICIPAL
18/12/2018 2018DECR000432 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
18/12/2018 2018DECR000431 ÚS HORES BORSA PER PART D'UN EMPLEAT MUNICIPAL
14/12/2018 2018DECR000430 APROVACIÓ DEFINITIVA MMVV REFORMA BAR PISCINA
14/12/2018 2018DECR000429 AUTARITZACIÓ ÚS SALA CONFERÈNCIES
14/12/2018 2018DECR000428 APROVACIÓ RELACIÓ FASE P I R FACTURES
14/12/2018 2018DECR000427 CONSTITUCIÓ JUNTA DE COMPENSACIÓ
14/12/2018 2018DECR000426 ÚS LOCAL PLANTA BAIXA BIBLIOTECA
14/12/2018 2018DECR000425 ÚS HOTEL ENTITATS ZUMBA I PILATES
14/12/2018 2018DECR000424 ÚS LOCAL HOTEL ENTITATS CLASES IOGA
13/12/2018 2018DECR000423 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 14 DE DESEMBRE
11/12/2018 2018DECR000422 AUTORITZACIÓ AULA CUINA
10/12/2018 2018DECR000421 APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI ASSESSORAMENT URBANÍSTIC
07/12/2018 2018DECR000420 APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SERVEI MANTENIMENT RIERES 2 I 5 MAS ISACH
04/12/2018 2018DECR000419 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
04/12/2018 2018DECR000418 ORDRE RETIRADA VEHICLE
03/12/2018 2018DECR000417 APROVACIÓ CONTRACTE PAVIMENTACIO C. ESGLESIA
03/12/2018 2018DECR000416 ORDRE DE RESTAURACIÓ I APROVACIÓ PROGRAMA DE RESTAURACIÓ
03/12/2018 2018DECR000415 APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE PAVIMENTACIO C.ESGLESIA I C.DE LA PLAÇA
03/12/2018 2018DECR000414 APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA NETEJA REC 2 MAS ISAAC
03/12/2018 2018DECR000413 APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA NETEJA REC 5 MAS ISAAC

Decrets i resolucions de novembre de 2018

Data Número de decret Descripció
30/11/2018 2018DECR000412 APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ ARRANJAMENT CAMÍ RAL
29/11/2018 2018DECR000411 REVISIÓ IBI
29/11/2018 2018DECR000410 APROVACIÓ RELACIÓ COMPTABLE DE PAGAMENT
28/11/2018 2018DECR000409 CONTRACTACIÓ URGÈNCIA PERSONAL
22/11/2018 2018DECR000408 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN 23/11/2018
22/11/2018 2018DECR000407 BONIFICACIÓ IVTM
22/11/2018 2018DECR000406 ÚS HORES BORSA HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNCIPAL
22/11/2018 2018DECR000405 LLOGUER PLAÇA APARCAMENT 41 I 42
22/11/2018 2018DECR000404 LLOGUER PLAÇA APARCAMENT 44 F
22/11/2018 2018DECR000403 LLOGUER PLAÇA APARCAMENT 33
22/11/2018 2018DECR000402 LLOGUER PLAÇA APARCAMENT 32
22/11/2018 2018DECR000401 APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
16/11/2018 2018DECR000400 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE CONFERÈNCIES
16/11/2018 2018DECR000399 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL
16/11/2018 2018DECR000398 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL
16/11/2018 2018DECR000397 AUTORITZACIÓ ÚS HOTEL ENTITATS
16/11/2018 2018DECR000396 AUTORITZACIÓ ÚS GIMNAS ESCOLA
16/11/2018 2018DECR000395 BAIXA PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
16/11/2018 2018DECR000394 AUTORITZACIÓ ÚS SALA CONFERÈNCIES
16/11/2018 2018DECR000393 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE CONFERÈNCIES
14/11/2018 2018DECR000392 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN 16/11/2018
13/11/2018 2018DECR000391 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2018-15 (TRANSF.ENTRE PARTIDES)
12/11/2018 2018DECR000390 REVISIÓ IBI PLAÇA APARCAMENT
12/11/2018 2018DECR000389 REVISIÓ IBI
12/11/2018 2018DECR000388 REVISIÓ IRUS
09/11/2018 2018DECR000387 RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ TAXA
08/11/2018 2018DECR000386 DESESTIMENT TRAMESA DADES CADASTRALS
08/11/2018 2018DECR000385 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
08/11/2018 2018DECR000384 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
07/11/2018 2018DECR000383 APROVACIÓ DEFINITIVA ENDERROC ESTACIÓ TRANSFORMADORA
06/11/2018 2018DECR000382 ORDRE DEL DIA DE PLE DE 16/11/2018
06/11/2018 2018DECR000381 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL
06/11/2018 2018DECR000380 ADHESIÓ L'AUDACIA EN EL NOM DE LA HUMANITAT
06/11/2018 2018DECR000379 ÚS BORSA HORES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
05/11/2018 2018DECR000378 ADJUDICACIÓ REPOSICIO FERM PLAÇA CATALUNYA
05/11/2018 2018DECR000377 ADJUDICACIÓ ENDERROC TRANSFORMADOR
05/11/2018 2018DECR000376 SOL·LICITUD INFORME SECRETARI EXPEDIENT 1362-000002-2018

Decrets i resolucions d'octubre de 2018

Data Número de decret Descripció
31/10/2018 2018DECR000375 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL
29/10/2018 2018DECR000374 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
29/10/2018 2018DECR000373 INCOACIÓ EXPEDIENT INFORMATIU PER UNES OBRES EN UN HABITATGE
26/10/2018 2018DECR000372 DESESTIMENT INSCRIPCIÓ ASSOCIACIÓ DONES VERDERA
25/10/2018 2018DECR000371 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 26 D'OCTUBRE
25/10/2018 2018DECR000370 ENCÀRREC INFORME SERVEIS TÈCNICS SOBRE LA PISCINA MUNICIPAL
24/10/2018 2018DECR000369 ADJUDICACIÓ OBRA COBERTA CEMENTIRI
24/10/2018 2018DECR000368 INICI CONTRACTACIÓ OBRES ENDERROC TRANSFORMADOR CAN LLUENT
24/10/2018 2018DECR000367 INICI CONTRACTACIÓ ARRANJAMENT FERM PLAÇA CATALUNYA
22/10/2018 2018DECR000366 APROVACIÓ MODIFICACIÓ CRÈDITS 2018-13 (GENERACIÓ CRÈDIT PER INGRÉS)
22/10/2018 2018DECR000365 SOL·LICITUD DE PRÒRROGA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ EQUIPAMENTS  ESPORTIUS
22/10/2018 2018DECR000364 SOL·lICITUD PRÒRROGA SUBVENCIÓ COBERTA CEMENTIRI MUNICIPAL
22/10/2018 2018DECR000363 SEGONA SOL·LICITUD AMPLIACÍO TERMINI PER PRESENTAR UNA DOCUMENTACIÓ
22/10/2018 2018DECR000362 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
19/10/2018 2018DECR000361 ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 25 D'OCTUBRE DE 2018
18/10/2018 2018DECR000360 CONCESSIÓ SUBVENCIÓ LLIBRES CURS 2018-2019
18/10/2018 2018DECR000359 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL, SALA 3ª EDAT
17/10/2018 2018DECR000358 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 19 D'OCTUBRE
17/10/2018 2018DECR000357 APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE FERM PL. CATALUNYA
17/10/2018 2018DECR000356 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL
15/10/2018 2018DECR000355 AUTORITZACIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL
10/10/2018 2018DECR000354 ASSENTAMENT ANICOM
09/10/2018 2018DECR000353 ORDRE EXECUCIÓ MANTENIMENT D'UNES TANQUES
09/10/2018 2018DECR000352 LLOGUER TEMPORAL APARCAMENT
08/10/2018 2018DECR000351 AJORNAMENT PAGAMENT IBI
05/10/2018 2018DECR000350 TRASLLAT ESCRIT ACA A MANCOMUNITAT
04/10/2018 2018DECR000349 ACORD COMISSIO GESTORA MANCOMUNITAT
04/10/2018 2018DECR000348 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
03/10/2018 2018DECR000347 PROPOSTA ADJUDICACIÓ OBRA COBERTA CEMENTIRI
03/10/2018 2018DECR000346 DEFUNCIO ANIMAL
03/10/2018 2018DECR000345 SOL·lICITUD SUBVENCIÓ CURS ESCOLAR LLAR INFANTS 2017-2018
03/10/2018 2018DECR000344 DEVOLUCIÓ FIANÇA CONTRACTE
02/10/2018 2018DECR000343 AUTORITZACIÓ MÀQUINES
02/10/2018 2018DECR000342 INICI EXPEDIENT EXECUCIO FORÇOSA
01/10/2018 2018DECR000341 ARXIU EXPEDIENT SANCIONADOR ORIO
01/10/2018 2018DECR000340 INICI EXPEDIENT INFORMATIU
01/10/2018 2018DECR000339 INICI EXPEDIENT INFORMATIU
01/10/2018 2018DECR000338 INICI EXPEDIENT INFORMATIU
01/10/2018 2018DECR000337 ARXIU RECUPERACIÓ PARCIAL CAMÍ

Decrets i resolucions setembre 2018

Data Número de decret Descripció
27/09/2018 2018DECR000336 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
27/09/2018 2018DECR000335 APROVACIÓ INICIAL ARRANJAMENT CAMÍ RAL
27/09/2018 2018DECR000334 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE PAVIMENTACIÓ C.ESGLESIA C.DE LA PLAÇA
26/09/2018 2018DECR000333 DEVOLUCIÓ IBI URBANA
26/09/2018 2018DECR000332 APROVACIÓ MC 2018-12 TRANSF. ENTRE PARTIDES
26/09/2018 2018DECR000331 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 28 DE SETEMBRE DE 2018
26/09/2018 2018DECR000330 APROVACIÓ MC 2018-11 GENERACIÓ CRÈDIT PER INGRÉS
25/09/2018 2018DECR000329 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL
25/09/2018 2018DECR000328 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
25/09/2018 2018DECR000327 AUTORITZACIÓ ÚS SALA 3ª EDAT
24/09/2018 2018DECR000326 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UNA EMPLEADA MUNICIPAL
24/09/2018 2018DECR000325 AUTORITZACIÓ ÚS SALA CONFERÈNCIES
24/09/2018 2018DECR000324 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
21/09/2018 2018DECR000323 CANVI DE DOMICILI D'UNS PARTICULARS
21/09/2018 2018DECR000322 ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 27 DE SETEMBRE DE 2018
19/09/2018 2018DECR000321 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL
19/09/2018 2018DECR000320 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE CONFERÈNCIES
19/09/2018 2018DECR000319 AMPLIACIÓ TERMINI ESMENA DEFICIÈNCIES HABITATGE ÚS TURÍSTIC
17/09/2018 2018DECR000318 DECLARAR CADUCITAT PROCEDIMENT RESTAURACIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA
17/09/2018 2018DECR000317 APROVACIÓ LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST
14/09/2018 2018DECR000316 INCOACIÓ EXPEDIENT DE PROCEDIMENT DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA
13/09/2018 2018DECR000315 ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 14 DE SETEMBRE DE 2018
04/09/2018 2018DECR000314 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL
03/09/2018 2018DECR000313 APROVACIÓ INICIAL MEMÒRIA VALORADA REFORMES BAR PISCINA MUNICIPAL

Decrets i resolucions agost 2018

Data Número de decret Descripció
31/08/2018 2018DECR000312 RESOLUCIÓ ORDRE D'EXECUCIÓ D'UNES OBRES
31/08/2018 2018DECR000311 RECONEIXMENT DE TRIENNIS A UNA TREBALLADORA MUNICIPAL
29/08/2018 2018DECR000310 OBRIR EXPEDIENT INFORMATIU PER UNES OBRES
23/08/2018 2018DECR000309 ARXIU EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA
23/08/2018 2018DECR000308 DESESTIMENT PETICIÓ
23/08/2018 2018DECR000307 SOL·LICITUD INSPECCIÓ BAR CENTRE CÍVIC
23/08/2018 2018DECR000306 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE REPOSICIÓ FERM PL CATALUNYA
22/08/2018 2018DECR000305 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 24 D'AGOST
22/08/2018 2018DECR000304 PRONUNCIAMENT SOBRE PROCEDÈNCIA DEUTE IBI
22/08/2018 2018DECR000303 DESISTIMENT TRASPÀS CONCESSIÓ
22/08/2018 2018DECR000302 NOMENAMENT FUNCIONÀRIA
22/08/2018 2018DECR000301 CONCESSIÓ PRÒRROGA ELIT FUTBOL PER PRESENTAR INSCRIPCIÓ DE L'ENTITAT A REGISTRE
22/08/2018 2018DECR000300 FRACCIONAMENT IBI
20/08/2018 2018DECR000299 PRÒRROGA IIVTNU
17/08/2018 2018DECR000298 REVISIÓ IBI
17/08/2018 2018DECR000297 INICI EXPEDIENT DISCIPLINA URBANÍSTICA
17/08/2018 2018DECR000296 BAIXA IVTM
17/08/2018 2018DECR000295 BONIFICACIÓ IVTM
17/08/2018 2018DECR000294 REVISIÓ IBI
17/08/2018 2018DECR000293 ADJUDICACIÓ LLOGUER OPCIÓ COMPRA 5 ANYS  PK 45
17/08/2018 2018DECR000292 ADJUDICACIÓ LLOGUER OPCIÓ COMPRA PK 46
17/08/2018 2018DECR000291 DESESTIMENT LLOGUER OPCIÓ COMPRA 5 ANYS
17/08/2018 2018DECR000290 SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IBI
17/08/2018 2018DECR000289 BONIFICACIÓ IBI
17/08/2018 2018DECR000288 BONIFICACIÓ IBI
17/08/2018 2018DECR000287 PRORRATEIG IVTM
17/08/2018 2018DECR000286 REVISIÓ IBI
14/08/2018 2018DECR000285 APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE COBERTA CEMENTIRI
13/08/2018 2018DECR000284 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL
13/08/2018 2018DECR000283 AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTAR DOCUMENTACIÓ PER A LLICÈNCIA D'OBRES
10/08/2018 2018DECR000282 APROVACIÓ INICIAL ENDERROC ESTACIÓ TRANSFORMADORA CAN LLUENT
09/08/2018 2018DECR000281 ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 10 D'AGOST DE 2018
09/08/2018 2018DECR000280 AMPLIACIÓ TERMINI PER PRESENTAR UNA DOCUMENTACIÓ
09/08/2018 2018DECR000279 CONCESSIÓ TARGETA APARCAMENT PER PERSONES AMB DISCAPACITAT
06/08/2018 2018DECR000278 EXPEDIENT INFORMATIU PER UNA XEMENEIA
06/08/2018 2018DECR000277 INICI EXPEDIENT PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA
02/08/2018 2018DECR000276 AUTORITZACIÓ ÚS AULA CUINA, BAIXOS CENTRE CÍVIC I ESCOLA
02/08/2018 2018DECR000275 BAIXES PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS
01/08/2018 2018DECR000274 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL

Decrets i resolucions juliol 2018

Data Número de decret Descripció
27/07/2018 2018DECR000273 APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ COBERTA INCLINADA CEMENTIRI
26/07/2018 2018DECR000272 ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE 27 DE JULIOL
26/07/2018 2018DECR000271 CONCESSIÓ TARGETA APARCAMENT PER A MINUSVÀLIDS
26/07/2018 2018DECR000270 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL
26/07/2018 2018DECR000269 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL
26/07/2018 2018DECR000268 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UNA TREBALLADORA MUNICIPAL
25/07/2018 2018DECR000267 ORDRE D'EXECUCIÓ DEFINITIVA NETEJA D'UNA PARCEL·LA
20/07/2018 2018DECR000266 AMPLIACIÓ TERMINI PER TRAMITAR LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ
20/07/2018 2018DECR000265 DESESTIMAR PETICIÓ PER CANVI DE DOMICILI
20/07/2018 2018DECR000264 AUTORIZACIÓ MÚSICA EN VIU
20/07/2018 2018DECR000263 ORDRE DEL DEL DIA DEL PLE DE 26 DE JULIOL
20/07/2018 2018DECR000262 REQUERIMENT DEFINITIU NETEJA PARCEL·LA
20/07/2018 2018DECR000261 RATIFICACIÓ EXPEDIENT DISCIPLINA URBANÍSTICA
16/07/2018 2018DECR000260 ADHESIÓ AL SERVEI D'ASSISTÈNCIA EN CONTROL INTERN DE LA DIPUTACIÓ
13/07/2018 2018DECR000259 AUTORITZACIÓ ÚS TERRASSA I SALA DE BALL CENTRE CÍVIC
12/07/2018 2018DECR000258 DEVOLUCIÓ INGRESSO INDEGUTS
11/07/2018 2018DECR000257 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 13 JULIOL 2018
11/07/2018 2018DECR000256 DESIGNACIÓ DELEGAT PROTECCIÓ DADES
11/07/2018 2018DECR000255 LLOGUER OPCIÓ COMPRA 5 ANYS APARCAMENT
11/07/2018 2018DECR000254 ADJUDICACIÓ LLOGUER OPCIÓ COMPRA 5 ANYS APARCAMENTS
11/07/2018 2018DECR000253 ADJUDICACIÓ LLOGUER OPCIÓ COMPRA 5 ANYS APARCAMENT
11/07/2018 2018DECR000252 ORDRE D'EXECUCIÓ NETEJA D'UNA PARCEL·LA
10/07/2018 2018DECR000251 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UNA TREBALLADORA MUNICIPAL
09/07/2018 2018DECR000250 ADHESIÓ CONVENI CONSULTA DADES AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VIA OBERTA
05/07/2018 2018DECR000249 APROVACIÓ INICIAL PADRÓ IAE  2018
05/07/2018 2018DECR000248 AUTORITZACIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL
05/07/2018 2018DECR000247 LLOGUER OPCIÓ COMPRA 5 ANYS APARCAMENTS
05/07/2018 2018DECR000246 LLOGUER OPCIÓ A COMPRA 5 ANYS APARCAMENT
05/07/2018 2018DECR000245 ORDRE EXECUCIÓ CONSERVACIÓ D'UN HABITATGE
05/07/2018 2018DECR000244 LLOGUER OPCIÓ COMPRA 5 ANYS APARCAMENT
04/07/2018 2018DECR000243 DECLARACIÓ DESERT ALIENACIÓ APARCAMENTS PLAÇA CONSTITUCIÓ
03/07/2018 2018DECR000242 CONVOCATÒRIA COMISSIÓ ESPECIAL COMPTES

Decrets i resolucions juny 2018
Data Número de decret Descripció
29/06/2018 2018DECR000241 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UNA EMPLEADA MUNICIPAL
29/06/2018 2018DECR000240 INSCRIPCIÓ NOVES ARMES
28/06/2018 2018DECR000239 SOL·LICITUD PROGRAMA SIGUES TU DIPSALUT
28/06/2018 2018DECR000238 APROVACIÓ LLISTES ADMESOS EXCLOSOS
27/06/2018 2018DECR000237 ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN DE 29 DE JUNY
25/06/2018 2018DECR000236 ORDRE DEL DIA DE PLE DE 28 DE JUNY
25/06/2018 2018DECR000235 ADJUDICACIÓ LLOGUER OPCIÓ COMPRA 3 ANYS PK 5
25/06/2018 2018DECR000234 ADJUDICACIÓ LLOGUER OPCIÓ COMPRA 3 ANYS PK 49
25/06/2018 2018DECR000233 ADJUDICACIÓ LLOGUER OPCIÓ COMPRA 3 ANYS PK 36
25/06/2018 2018DECR000232 ADJUDICACIÓ LLOGUER OPCIÓ COMPRA 3 ANYS PK 37
25/06/2018 2018DECR000231 RENÚNCIA ADJUDICACIÓ COMPRA PK 45
20/06/2018 2018DECR000230 EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA SENTÈNCIA
19/06/2018 2018DECR000229 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
19/06/2018 2018DECR000228 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL
18/06/2018 2018DECR000227 APROVACIÓ INICIAL MILLORA COBERTA CEMENTIRI
18/06/2018 2018DECR000226 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
18/06/2018 2018DECR000225 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
14/06/2018 2018DECR000224 ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN DE 15 DE JUNY
13/06/2018 2018DECR000223 ORDRE EXECUCIÓ
12/06/2018 2018DECR000222 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
12/06/2018 2018DECR000221 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
11/06/2018 2018DECR000220 INICI EXPEDIENT INFORMATIU
11/06/2018 2018DECR000219 INICI EXPEDIENT PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA I PARALITZACIÓ OBRES
11/06/2018 2018DECR000218 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
08/06/2018 2018DECR000217 INICI EXPEDIENT ESMENA DEFECTES HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC
08/06/2018 2018DECR000216 INICI EXPEDIENT ESMENA DEFECTES HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC
08/06/2018 2018DECR000215 INICI EXPEDIENT ESMENA DEFECTES HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC
08/06/2018 2018DECR000214 SUBVENCIÓ 20-18 LLUITA I CONTROL DE PLAGUES
08/06/2018 2018DECR000213 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
08/06/2018 2018DECR000212 INICI EXPEDIENT DEFICIÈNCIES HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC
08/06/2018 2018DECR000211 INICI EXPEDIENT ESMENA DEFECTES HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC
07/06/2018 2018DECR000210 REGISTRE ANICOM
07/06/2018 2018DECR000209 AMPLIACIÓ TERMINI PER APORTAR UNA DOCUMENTACIÓ
05/06/2018 2018DECR000208 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL I AULA CUINA
05/06/2018 2018DECR000207 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
05/06/2018 2018DECR000206 AUTORITZACIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL
05/06/2018 2018DECR000205 AUTORITZACIÓ ÚS SALA CONFERÈNCIES
04/06/2018 2018DECR000204 AMPLIACIÓ TERMINI PER APORTAR UNA DOCUMENTACIÓ
04/06/2018 2018DECR000203 REGISTRE ANICOM
04/06/2018 2018DECR000202 REGISTRE ANICOM
04/06/2018 2018DECR000201 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL

Decrets i resolucions maig 2018
Data Número de decret Descripció
31/05/2018 2018DECR000200 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
31/05/2018 2018DECR000199 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
31/05/2018 2018DECR000198 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
31/05/2018 2018DECR000197 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
29/05/2018 2018DECR000196 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UNA TREBALLADORA MUNICIPAL
29/05/2018 2018DECR000195 APROVACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES
28/05/2018 2018DECR000194 RESOLUCIÓ NETEJA PARCEL·LA
28/05/2018 2018DECR000193 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
25/05/2018 2018DECR000192 RESOLUCIÓ  CONTRACTE
24/05/2018 2018DECR000191 LLOGUER OPCIÓ COMPRA 3 ANYS PK 5
24/05/2018 2018DECR000190 LLOGUER OPCIÓ COMPRA 3 ANYS PK 36
24/05/2018 2018DECR000189 LLOGUER OPCIÓ COMPRA 3 ANYS PK 37
24/05/2018 2018DECR000188 LLOGUER OPCIÓ COMPRA 3 ANYS PK 45
24/05/2018 2018DECR000187 LLOGUER OPCIÓ COMPRA 5 ANYS PK 46
24/05/2018 2018DECR000186 LLOGUER OPCIÓ COMPRA 3 ANYS PK 49
24/05/2018 2018DECR000185 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 25 DE MAIG
22/05/2018 2018DECR000184 PRORRATEIG IVTM
22/05/2018 2018DECR000183 BAIXA IVTM
22/05/2018 2018DECR000182 BONIFICACIÓ IVTM
21/05/2018 2018DECR000181 PRORRATEIG IVTM
21/05/2018 2018DECR000180 PRORRATEIG IVTM
22/05/2018 2018DECR000179 EXEMPCIÓ IVTM
22/05/2018 2018DECR000178 EXEMPCIÓ IVTM
21/05/2018 2018DECR000177 SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IVTM
22/05/2018 2018DECR000176 EXEMPCIÓ IVTM
21/05/2018 2018DECR000175 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
21/05/2018 2018DECR000174 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
22/05/2018 2018DECR000173 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
21/05/2018 2018DECR000172 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
22/05/2018 2018DECR000171 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
21/05/2018 2018DECR000170 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
21/05/2018 2018DECR000169 SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IVTM
21/05/2018 2018DECR000168 BONIFICACIÓ IVTM HÍBRID
22/05/2018 2018DECR000167 BONIFICACIÓ IVTM
22/05/2018 2018DECR000166 BAIXA IVTM
21/05/2018 2018DECR000165 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
18/05/2018 2018DECR000164 SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IVTM
18/05/2018 2018DECR000163 BONIFICACIÓ IVTM
18/05/2018 2018DECR000162 RESOLUCIÓ SOL·LICITUD EXPEDIENT
17/05/2018 2018DECR000161 AUTORITZACIÓ ÚS SALA CONFERÈNCIES
17/05/2018 2018DECR000160 ADJUDICACIÓ CONTRACTE RESTAURANT BAR CENTRE CÍVIC
17/05/2018 2018DECR000159 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
16/05/2018 2018DECR000158 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA
17/05/2018 2018DECR000157 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL
16/05/2018 2018DECR000156 MÚSICA EN VIU RHODAS FLOR DE GIRASOL
15/05/2018 2018DECR000155 AUTORITZACIÓ ÚS SALA CONFERÈNCIES
11/05/2018 2018DECR000154 DEVOLUCIÓ AVAL CONTRACTE BAR CENTRE CÍVIC
11/05/2018 2018DECR000153 AUTORITZACIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL
11/05/2018 2018DECR000152 AUTORITZACIÓ ÚS PLANTA BAIXA HOTEL ENTITATS
11/05/2018 2018DECR000151 DEVOLUCIÓ AVAL CONTRACTE JARDINERIA ARICO
10/05/2018 2018DECR000150 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL
10/05/2018 2018DECR000149 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN D'11 DE MAIG
09/05/2018 2018DECR000148 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL

Decrets i resolucions abril 2018
Data Número de decret Descripció
27/04/2018 2018R000147 SUBVENCIÓ 13-18 ESDEVENIMENTS DE CARÀCTER FIRAL
27/04/2018 2018R000146 REGISTRE ANIMALS DE COMPANYIA
27/04/2018 2018R000145 SUBVENCIÓ 18-18 SERVEI DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA
26/04/2018 2018R000144 SUBVENCIÓ 17-18 PUNT INFORMACIÓ ENERGÈTICA
25/04/2018 2018R000143 SUBVENCIÓ DEL PLA ACCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC
25/04/2018 2018R000142 INICI EXPEDIENT RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
24/04/2018 2018R000141 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROJECTE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
24/04/2018 2018R000140 REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ ADJUDICATARI DEL CONTRACTE BAR RESTAURANT CENTRE CÍVIC
23/04/2018 2018R000139 DESIGNACIÓ I COMPAREIXENÇA RCA 66/2018
23/04/2018 2018R000138 REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LES
20/04/2018 2018R000137 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 20 D'ABRIL DE 2018
19/04/2018 2018R000136 DESESTIMENT INSCRIPCIÓ ASSOCIACIÓ DONES VERDERA
19/04/2018 2018R000135 DESESTIMENT BONIFICACIÓ IVTM
19/04/2018 2018R000134 DESESTIMENT INFORMACIÓ FINCA
19/04/2018 2018R000133 ORDRE DEL DEL PLE DE 26 D'ABRIL DE 2018
17/04/2018 2018R000132 AUTORITZACIÓ PAS CURSA CICLISTA
17/04/2018 2018R000131 EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA ENDERROC OBRES POL·LIGON 8 PARCEL·LA 89
13/04/2018 2018R000130 AUTORITZACIÓ PAS CURSA CICLISTA
13/04/2018 2018R000129 APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ
10/04/2018 2018R000128 DESIGNACIÓ RECURS APEL·LACIÓ AMI 2017
10/04/2018 2018R000127 REGISTRE ANIMALS DE COMPANYIA
06/04/2018 2018R000126 RECONEIXEMENT DE TRIENNI A UNA TREBALLADORA MUNICIPAL
05/04/2018 2018R000125 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 6 D'ABRIL DE 2018
04/04/2018 2018R000124 AUTORITZACIÓ ÚS PLANTA BAIXA HOTEL ENTITATS
04/04/2018 2018R000123 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CONDICIONAMENT PISTA POLISPORTIVA
03/04/2018 2018R000122 CADUCITAT EXPEDIENT RPS 08/14
03/04/2018 2018R000121 SUSPENSIÓ PROCEDIMENT IIVTNU
03/04/2018 2018R000120 SUPENSIÓ PROCEDIMENT REVISIÓ IIVTNU
03/04/2018 2018R000119 SUSPENSIÓ PROCEDIMENT ANULACIÓ IIVTNU
03/04/2018 2018R000118 SUSPENSIÓ PROCEDIMENT RESOLUCIÓ IIVTNU

Decrets i resolucions març 2018
Data Número de decret Descripció
29/03/2018 2018DECR000117 LIQUIDACIÓ IIVTNU (Plusvàlua)
28/03/2018 2018DECR000116 LIQUIDACIÓ IIVTNU (Plusvàlua)
27/03/2018 2018DECR000115 AUTORITZACIÓ ÚS PLANTA BAIXA HOTEL ENTITATS
27/03/2018 2018DECR000114 APROVACIÓ PROVISIONAL PADRONS IBI
26/03/2018 2018DECR000113 PROPOSTA SUSPENSIÓ PROCEDIMENT IIVTNU (Plusvàlues)
26/03/2018 2018DECR000112 SUSPENSIÓ PROCEDIMENT IIVTNU (Plusvàlues)
22/03/2018 2018DECR000111 RECTIFICACIÓ ERROR EN APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS 2017
21/03/2018 2018DECR000110 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 23 DE MARÇ DE 2018
21/03/2018 2018DECR000109 REVISIÓ TAXA ESCOMBRARIES
21/03/2018 2018DECR000108 AUTORITZACIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL
20/03/2018 2018DECR000107 REVISIÓ TAXA ESCOMBRARIES
20/03/2018 2018DECR000106 DENEGACIÓ DEVOLUCIÓ AVAL MILLORA DE SERVEIS ARGON
20/03/2018 2018DECR000105 DESESTIMACIÓ DEVOLUCIÓ AVAL PAVIMENTACIÓ CASC URBÀ ARGON
20/03/2018 2018DECR000104 AUTORITZACIÓ ÚS SALA CONFERÈNCIES
20/03/2018 2018DECR000103 AUTORITZACIÓ ÚS JARDINS AJUNTAMENT
19/03/2018 2018DECR000102 CONCESSIÓ TARJETA  APARCAMENT MINÚSVALIDS
16/03/2018 2018DECR000101 DESGINACIÓ ADVOCATS APEL·LACIÓ TSJC (Quota de l'AMI)
16/03/2018 2018DECR000100 AUTORITZACIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL
15/03/2018 2018DECR000099 APROVACIÓ MARC PRESSUPOSTARI 2019-2021
14/03/2018 2018DECR000098 APROVACIÓ FACTURA REHABILITACIÓ COBERTA COOPERATIVA
14/03/2018 2018DECR000097 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL I CONFERÈNCIES
14/03/2018 2018DECR000096 SOL·LICITUD FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL
14/03/2018 2018DECR000095 AUTORITZACIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL
09/03/2018 2018DECR000094 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES D'UN EMPLEAT MUNICIPAL
09/03/2018 2018DECR000093 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES  D'UN EMPLEAT MUNICIPAL
09/03/2018 2018DECR000092 TRAMESA EXPEDIENT I DESINGACIÓ ADVOCAT
08/03/2018 2018DECR000091 APROVACIÓ EXPEDIENT LLOGUER O VENTA APARCAMENTS PLAÇA CONSTITUCIÓ
08/03/2018 2018DECR000090 ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN DE 9 DE MARÇ
07/03/2018 2018DECR000089 DEVOLUCIÓ INGRÈS INDEGUT
07/03/2018 2018DECR000088 AUTORITZACIÓ ÚS SALA CONFERÈNCIES
06/03/2018 2018DECR000087 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL
06/03/2018 2018DECR000086 APROVACIÓ DEFINITIVA PADRÓ IVTM 2018 (Impost de vehicles)
05/03/2018 2018DECR000085 PRORRATEIG IVTM (Impost de vehicles)
05/03/2018 2018DECR000084 BAIXA IVTM (Impost de vehicles)
05/03/2018 2018DECR000083 APROVACIÓ PAGAMENT ASSOC. EL FITÓ RECAPTAT MARXA BALCÓ EMPORDÀ
05/03/2018 2018DECR000082 CONCESSIÓ TARJETA APARCAMENT MINUSVÀLIDS
02/03/2018 2018DECR000081 AUTORITZACIÓ ÚS AULA DE CUINA
02/03/2018 2018DECR000080 ESTIMACIÓ RECLAMACIÓ TAXA JARDINS
01/03/2018 2018DECR000079 REGISTRE ANIMALS DE COMPANYIA
 

Decrets i resolucions febrer 2018
Data Número de decret Descripció
28/02/2018 2018DECR000078 APROVACIÓ EXPEDIENT INCORPORACIÓ ROMANENTS AFECTATS
27/02/2018 2018DECR000077 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 2017
27/02/2018 2018DECR000076 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT CONSULTORI LOCAL
27/02/2018 2018DECR000075 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROMOCIÓ DE LA SALUT
27/02/2018 2018DECR000074 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ORDENACIÓ SECTOR CAN LLUENT
27/02/2018 2018DECR000073 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UNA EMPLEADA MUNICIPAL
27/02/2018 2018DECR000072 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UNA EMPLEADA MUNICIPAL
27/02/2018 2018DECR000071 DEFUNCIÓ ANIMAL
27/02/2018 2018DECR000070 BONIFICACIÓ IVTM
27/02/2018 2018DECR000069 BONIFICACIÓ IVTM
27/02/2018 2018DECR000068 BONIFICACIÓ IVTM
27/02/2018 2018DECR000067 BONIFICACIÓ IVTM
23/02/2018 2018DECR000066 RESPOSTA AL·LEGACIONS ÚS DE SALA DE BALL MUNICIPAL
22/02/2018 2018DECR000065 AUTORITZACIÓ ÚS PLANTA BAIXA HOTEL ENTITATS
22/02/2018 2018DECR000064 APROVACIÓ CONCURS PÚBLIC CONCESSIÓ RESTAURANT BAR CENTRE CÍVIC
21/02/2018 2018DECR000063 AUTORITZACIÓ ORGANITZACIÓ CURSA
21/02/2018 2018DECR000062 DESESTIMAR SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ A REGISTRE ANIMALS DE COMPANYIA
21/02/2018 2018DECR000061 REVISIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ COBERTA CEMENTIRI MUNICIPAL
21/02/2018 2018DECR000060 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 23 DE FEBRER
21/02/2018 2018DECR000059 AUTORITZACIÓ ÚS PLANTA BAIXA HOTEL ENTITATS
21/02/2018 2018DECR000058 DESESTIMAR SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ A REGISTRE ANIMALS DE COMPANYIA
21/02/2018 2018DECR000057 ARXIU PETICIÓ INSCRIPCIÓ REGISTRE ENTITATS
21/02/2018 2018DECR000056 DESESTIMAR SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ A REGISTRE ANIMALS DE COMPANYIA
19/02/2018 2018DECR000055 SUBVENCIÓ DIRECTA COBERTA CEMENTIRI DIPUTACIÓ
19/02/2018 2018DECR000054 SOL·LICITUD PRÒRROGA SUBVENCIÓ SERVEI COMPTABILITAT ENERGÈTICA
16/02/2018 2018DECR000053 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
16/02/2018 2018DECR000052 DESESTIMAR SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ A REGISTRE ANIMALS DE COMPANYIA
16/02/2018 2018DECR000051 INSCRIPCIÓ ANIMAL DOMÈSTIC A REGISTRE ANIMALS DE COMPANYIA
15/02/2018 2018DECR000050 AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ PARADA DE TIR
15/02/2018 2018DECR000049 AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIO XURRERIA MÒBIL
13/02/2018 2018DECR000048 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN EMPLEAT MUNICIPAL
13/02/2018 2018DECR000047 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UNA EMPLEADA MUNICIPAL
13/02/2018 2018DECR000046 AMPLIACIO JORNADA LABORAL A UNA TREBALLADORA DE L'AJUNTAMENT
09/02/2018 2018DECR000045 ADJUDICACIÓ CONTRACTE JARDINERA JOAN CASAS
07/02/2018 2018DECR000044 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 9 DE FEBRER
07/02/2018 2018DECR000043 AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIO XURRERIA MÒBIL FESTA MAJOR
07/02/2018 2018DECR000042 APROVACIÓ PROJECTE COOPERATIVA
06/02/2018 2018DECR000041 EXPEDIENT X2017000947 BAIXA OFICI PADRÓ HABITANTS
06/02/2018 2018DECR000040 EXPEDIENT X2017000888 BAIXA OFICI PADRÓ HABITANTS
05/02/2018 2018DECR000039 AUTORITZACIÓ INTAL·LACIÓ PARADA DE TIR PER FESTA MAJOR
05/02/2018 2018DECR000038 AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ PARADA TALLER INFANTIL FESTA MAJOR
05/02/2018 2018DECR000037 EXPEDIENT X2017000830 BAIXA OFICI PADRÓ HABITANTS
 

Decrets i resolucions gener 2018
Data Número de decret Descripció
31/01/2018 2018DECR000036 REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ A LICITADOR PROPOSAT PEL CONTRACTE JARDINERIA
31/01/2018 2018DECR000035 APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS IVTM, CEMENTIRI, GUALS I ESCOMBRARIES
30/01/2018 2018DECR000034 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE CONFERÈNCIES
30/01/2018 2018DECR000033 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES D'UN EMPLEAT MUNICIPAL
29/01/2018 2018DECR000032 AUTORITZACIÓ PAS CURSA CICLISTA
26/01/2018 2018DECR000031 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL
25/01/2018 2018DECR000030 AUTORITZACIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL
25/01/2018 2018DECR000029 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 26 DE GENER
24/01/2018 2018DECR000028 RESOLUCIÓ SOBRE COBRAMENT PART DE FIANÇA PER ÚS DE SALA CENTRE CÍVIC
24/01/2018 2018DECR000027 AUTORITZACIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL
23/01/2018 2018DECR000026 SOL·LICITUD PROGRAMA CONTROL AIGUA AIXETA
23/01/2018 2018DECR000025 SOL·LICITUD DINAMITZACIÓ PARCS DE SALUT
22/01/2018 2018DECR000024 ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 25 DE GENER
19/01/2018 2018DECR000023 CONCESSIÓ TARGETA APARCAMENT MINUSVÀLIDS
19/01/2018 2018DECR000022 SOL·LICITUD INCLUSIÓ PROGRAMA MANTENIMENT LLERES A L'ACA
19/01/2018 2018DECR000021 SOL·LICITUD PROGRAMA GESTIÓ SORRERES INFANTILS DIPSALUT
19/01/2018 2018DECR000020 SOL·LICITUD INCLUSIÓ PROGRAMA CONTROL LEGIONEL·LA DIPSALUT
18/01/2018 2018DECR000019 DEVOLUCIÓ D'UN AVAL A UN VEÍ
18/01/2018 2018DECR000018 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL I AULA DE CUINA
18/01/2018 2018DECR000017 AUTORITZACIÓ ÚS SALA CONFERÈNCIES
18/01/2018 2018DECR000016 AUTORITZACIÓ ÚS SALA DE BALL
16/01/2018 2018DECR000015 AUTORITZACIÓ ÚS CAMP DE FUTBOL
15/01/2018 2018DECR000014 COMPENSACIÓ HORES TREBALADES D'UN EMPLEAT MUNICIPAL
12/01/2018 2018DECR000013 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES D'UNA EMPLEADA MUNICIPAL
12/01/2018 2018DECR000012 COMPENACIÓ HORES TREBALLADES D'UN EMPLEAT MUNICIPAL
11/01/2018 2018DECR000011 ORDRE DEL DIA DE JUNTA DE GOVERN DE 12 DE GENER
10/01/2018 2018DECR000010 RECONEIXEMENT TRIENNI A TREBALLADORA MUNICIPAL
09/01/2018 2018DECR000009 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UNA TREBALLADORA MUNICIPAL
09/01/2018 2018DECR000008 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL
09/01/2018 2018DECR000007 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL
09/01/2018 2018DECR000006 COMPENSACIÓ HORES TREBALLADES PER UN TREBALLADOR MUNICIPAL
09/01/2018 2018DECR000005 RECONEIXEMENT TRIENNI A UN TREBALLADOR MUNICIPAL
05/01/2018 2018DECR000004 INSCRIPCIÓ ANIMAL DOMÈSTIC
03/01/2018 2018DECR000003 FI VIGÈNCIA CONVENI CONSELL COMARCAL MENJADOR
02/01/2018 2018DECR000002 RENOVACIÓ TARGETA APARCAMENT MINUSVÀLIDS
02/01/2018 2018DECR000001 CONCESSIÓ TARGETA APARCAMENT MINUSVÀLIDS
 

Feu clic aquí si voleu veure els decrets i resolucions del 2017.