Campanyes de publicitat institucional

DESPESA EN COMUNICACIÓ EXERCICI 2017

En els pressupostos de l'Ajuntament de Palau-saverdera del 2017 hi ha previstos 4.000 euros a la partida núm. 920-22602, anomenada Publicitat i Propaganda. Previsiblement, aquests diners es faran servir per fer publicitat de les següents activitats:

Festa Major de la Candelera
Contractació de diversos anuncis a mitjans de premsa escrita per import de 484 euros.

Fira Balcó de l'Empordà
Contractació de diversos anuncis a mitjans de premsa escrita per import de 490,05 euros

Un cop feta la liquidació del pressupost, afegirem més informació en aquest apartat. 

 

DESPESA EN COMUNICACIÓ EXERCICI 2016
Aquesta és la despesa en comunicació prevista per l'Ajuntament de Palau-saverdera durant l'exercici 2016. 
Un cop feta la liquidació del pressupost, afegirem més informació en aquest apartat. 

Festa Major de la Candelera
Contractació de diversos anuncis a mitjans de premsa escrita per import aproximat de 537 euros (iva inclòs)

Altres activitats que es programen al llarg de l'any: import màxim de 779 euros.

Subscripcions (El Punt, Diari de Girona, Hora Nova, Empordà i Revista Alberes): 1.301,8 euros

 

DESPESA EN COMUNICACIÓ EXERCICI 2015
Dades basades en la liquidació del quart trimestre del pressupost del 2015.

Aportacions a EmpordàTV (partida 491-48001): 3.600 euros

Premsa i altres publicacions (partida 920-22001): 1.321 euros
(subscripció a El Punt, Diari de Girona, Hora Nova, Empordà i Revista Alberes)

Publicitat i propaganda (partida 920-22602): 5.369,71 euros
(edictes, Festa Major de la Candelera, Quines i rutes per la muntanya)

Total despesa comunicació 2015: 10.290,71 euros